v1.5.0.1630

2018-12-19
v1.5.0.1630
เวลาอัพเดท 19/12/2018  เวลา 12.00น.-13.30น. (90นาที)
เพื่อป้องกันการสูญเสียทัพยากรโปรดอย่ากระทำการใดๆในช่วงปิดปรับปรุงอัพเดท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เนื้อหาการอัพเดท
1. กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์
1.1 ปรับเปลี่ยนการเล่นกิจกรรมแข่งขันกลุ่ม
-เมื่อมีศัตรูเข้าเมืองจะมีจุดสัญลักษณ์แจ้งที่เมือง
2.  ปรับเปลี่ยนระบบจดหมาย
-จดหมายจะลบอัตโนมัติภายใน 15 วัน
- เมื่อไอเทมที่อยู่ในจดหมายถูกลบจะไม่สามารถกู้คืนได้
3.อื่นๆ
3.1 ปรับเปลี่ยนยุทธภัณฑ์ขุนรอง
-สามารถจัดการยุทธภัณขุนรองได้ที่ทัพขุนหลัก
3.2 ปรับเปลี่ยนทัพขุนพล
-เพิ่มการจัดลำดับแถวขุนพล เขียว ฟ้า ม่วง ส้ม
3.3 การกดไลค์
-ยกเลิกการกดไลค์1ผู้เล่นได้เพียง3ครั้ง
3.4 ปรับเปลี่ยนหารทูต
สามารถกดรับแจ้งเตือนเมื่อพันธมิตรถูกโจมตีได้
4. รีเฟรชร้านค้า
-ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรีเฟรชร้านค้า
5. ซ่อมแชมbug


ก่อนหน้า: ประกาศอัพเดท v1.5.0.1600
ถัดไป: Merry Christmas